کد :   2272
چهارشنبه، 25 فروردين 1389 07:27:33 
http://esteva.ir
  هر کسی برای زندگیش سبک و روشی دارد، بعضی راه و روش زندگی را در تیپ و قیافه به روزشان می دانند و بعضی دیگر منش زندگیشان مردم داری است هرچند ظاهر دلفریب روزآمدی نداشته باشند. برخی به دنبال ظاهرند و گروهی به دنبال باطن. بیایید ببینیم سبک زندگی یک مسلمان امروزی بر اساس آموزه های اسلامی چیست؟ این "سبک زندگی" حتماً زیباست...  

 
 

 

©2010 esteva.ir. All Rights Reserved