کد :   8011
دوشنبه، 23 اسفند 1389 03:00:35 
http://esteva.ir
  اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی/  

به گزارش استوا به نقل از جواد آرین منش در گفتگو با مهر در مورد مهمترین خبر دینی و قرآنی سال 89 گفت: اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را می توان مهمترین خبر قرآنی امسال دانست.

وی تصویب اختصاص بودجه نیم درصدی دستگاههای اجرایی کشور برای توسعه فرهنگ قرآنی در لایحه بودجه سال 90 را یادآور شد و گفت: در زمان بررسی بودجه سال 90 در کمیسیون فرهنگی مصوب شد نیم درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی صرف توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی و اجرای منشور توسعه فعالیتهای قرآنی شود که اگر این اتفاق بیفتد بودجه بی سابقه ای برای اولین بار برای توسعه فعایتهای قرآن اختصاص خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به اهمیت منشور توسعه فرهنگ قرآنی اشاره کرد و گفت: فعالیتهای قرآنی در کشور نیازمند ساماندهی، تعیین متولی و تقسیم کار بود، چون هر بخشی از فعایتهای قرآنی به یکی از سازمان ها و نهادها ارتباط پیدا می کند که ترویج، آموزش، تفسیر، پژوشهای قرآنی و... هر کدام مقوله ای مهم و متمایز از دیگری است که تصویب و اجرای این منشور تکلیف را مشخص کرد.

آرین منش در پایان یادآور شد: منشور توسعه فرهنگ قرآنی ضمن مشخص کردن وظایف قرآنی هر دستگاه، نهادهای متولی در امور قرآنی را در کنار هم قرار داد و هماهنگی خوبی برای توسعه فعالیتهای قرآنی در کشور ایجاد کرد که این حرکت می تواند مقدمه ای در ترویج و توسعه قرآن بیش از گذشته باشد.
 

 

©2010 esteva.ir. All Rights Reserved