کد :   8016
دوشنبه، 23 اسفند 1389 04:01:57 
http://esteva.ir
  آخرين كتاب پاپ جنجال به پا می کند؟   


به گزارش استوا به نقل از تابناک وی در بخشي از كتاب خود مي نويسد: شخصا اعتقاد دارم كه يهوديان مسيح را به قتل نرساندند.

در اين كتاب ۳۵۰ صفحه اي كه ۱.۲ ميليون از آن به ۷ زبان دنيا منتشر شده، پاپ از كتاب هاي عهد عتيق و كتاب مقدس مسيحيان رم مباحثي ر ا نقل مي كند و تاكيد مي كند در ذات خدواند خشونت وجود ندارد و پيروان مسيح نيز بايد همانند خداوند از خشونت عليه خود و ديگران پرهيز كنند.

پاپ همچنين معتقد است: اعمال همانند خشونت و زورمداري موجب تضعيف دين شده و نارضايتي خداوند از بندگانش را موجب خواهد شد.

رويترز در باره اين كتاب مي نويسد : پاپ با انتشار اين افكار سعي دارد تا فاصله دين مسيح و آئين يهود كه قرن هاست بر اثر اتهام قتل مسيح توسط يهوديان بوجود آمده است، را از بين ببرد و اولين بار است كه يك پاپ به صراحت يهوديان را از اتهام قتل مسيح تبرئه مي كند.

محكوميت خشونت هاي ديني و لزوم گفتگوي هميشگي پيروان اديان الهي با يكديگر و ريشه يابي اديان الهي از ديگر فصل هاي كتاب تازه انتشار پاپ بنديكيت شانزدهم است.
 

 

©2010 esteva.ir. All Rights Reserved