کد :   8032
سه‌شنبه، 24 اسفند 1389 03:35:50 
http://esteva.ir
  دو نکته در مورد اشاعه شادی در جامعه  


به گزارش استوا به نقل از مهر حجت الاسلام مرتضی وافی در گفتگو با مهر، در مورد داشتن الگوی مورد تأیید اسلام برای شادی کردن گفت: ما همیشه در اجرای برنامه های شاد و منطبق با موازین شرعی حتی در مناسبتهای مذهبی هم ضعف داشته ایم چه رسد به مناسبتهای ملی که باید این مسئله چاره اندیشی شود.

چند نکته

وی پرداختن به مسئله شادی را مستلزم توجه به چند نکته دانست و گفت: نکته اول توجه دین اسلام و عرف جامعه است یعنی تا زمانی که بر عرف جامعه نهی صریحی نیامده مورد تأیید موازین شرعی ما است. رعایت عرف و آداب عرفی در اصول دینی ما وارد شده است. پس برای یک حرکت عرفی که سنت حسنه در جامعه است حتما نباید به دنبال تأیید قطعی و مستند از موازین دینی بگردیم چون خود عرف و آداب عرفی به طور کلی مورد تأیید شرع است همچنانکه خلاف عرف هم مورد نهی شرع است.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه بهره گیری مناسب از تعطیلات را نیازمند فرهنگ سازی در جامعه دانست و گفت: می شود برنامه هایی داشت که خلاف موازین شرعی نباشند و جامعه را به سمت نشاط در عین دینداری هدایت کرد.

نگاههای متفاوت به شادی

حجت الاسلام وافی نگاههای متفاوت به شادی در اسلام را ناشی از عدم تعریف درست از شادی خواند و گفت: نیازمند بازتعریفی از شادی و نشاط هستیم و اگر بتوانیم خوشی و نشاط را در رفتار و مناسک آیینی و ملی خود درست تعریف کنیم شک نیست که به نقطه مشترک می رسیم.

شادی صحیح

وی به پیشنهاد خود در مورد شادی در جامعه امروز ایران اشاره کرد و گفت: مطابقت با عرف و عدم مخالفت با موازین صریح شرعی باید در شادی در نظر گرفته شود.

مدیر مطالعات راهبردی خیمه به برخی از آیات و روایت اسلامی اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم دین اسلام سراپا شادی است. به گونه ای که حتی نماز بدون لذت را نماز مقبول نمی دانیم. معتقدیم می شود عبادت را با خوشی معنا کرد چنانکه توسل به ائمه اطهار فراتر از اشک و گریه و سوز در روایات ما با یک نشاط و شور همراه شده است.

دین اسلام سراپا شادی است

وی افزود: لذا روایت داریم کسی که در مجلس امام حسین عليهم السلام بنشیند حاجتش برآورده و هم و غمش رفع می شود و این نشان می دهد که بعد از توکل و نشستن در مجالس مذهبی مان باید احساس نشاط و سبکی داشته باشیم که در برنامه های دیگر ما نیز باید این نشاط وجود داشته باشد.

حجت الاسلام وافی در پایان تدوین یک الگوی مناسب شادی کردن و سوگواری را نیازمند همکاری حوزه و دانشگاه و برپایی کرسیهای آزاد اندیشی و نظریه پردازی در حوزه و دانشگاه دانست.
 

 

©2010 esteva.ir. All Rights Reserved